ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือน (สสจ.อุบลราชธานี)

salary

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ มีผลบังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

Continue reading “ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือน (สสจ.อุบลราชธานี)”

Advertisements

แนวทางการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพแพทย์

research

เงินประจำตำแหน่ง คือ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ที่ทางกพ.กำหนดขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร หรือสาขาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ (เช่น แพทย์ เป็นต้น) วัตถุประสงค์พื่อลดความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนของภาคราชการกับอัตราตลาด และเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียกำลังคนในภาคราชการ

Continue reading “แนวทางการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพแพทย์”