การใช้ยาแอสไพรินในการป้องกันปฐมภูมิ (Aspirin for primary prevention)

aspirinยาแอสไพรินนั้นมีประโยชน์ชัดเจนในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ (cardiovascular disease; CVD) ซ้ำในผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจแล้ว หรือการป้องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) แต่การให้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยที่ยังไม่มีโรคหลอดเลือดและหัวใจ หรือการป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention) นั้นเป็นที่ถกเถียงกันมานานว่า มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด และ “คุ้ม” กันหรือไม่กับความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่สำคัญและพบได้บ่อย Continue reading “การใช้ยาแอสไพรินในการป้องกันปฐมภูมิ (Aspirin for primary prevention)”

Advertisements

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวทางการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง

statin

สมาคมแพทย์โรคหัวใจของสหรัฐฯ (ACC/AHA) ได้ออกแนวทางการดูแลรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงฉบับใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2013 โดยคำแนะนำที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญคือ การยกเลิก target LDL-C และการกำหนดกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วยยา

Continue reading “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวทางการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง”

มีอะไรใหม่ใน JNC 8

Hypertension artérielle

ออกมาได้ซะที ! สำหรับ guideline หลักที่เปรียบเสมือนคัมภีร์ไบเบิลในการรักษาผู้ป่วย hypertension ฉบับที่ 8 ที่เรียกว่า JNC 8 (ชื่อเต็มว่าอะไรอย่าไปสนใจเลยครับ) ที่ห่างจาก JNC 7 ถึง 10 ปี (รอนานมากๆ) ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำไปพอสมควร คือ (1) การปรับ threshold ในการเริ่มรักษา และ target BP ในผู้ป่วยอายุ ≥60 ปี เป็น 150/90 mmHg (2) target BP ในผู้ป่วย DM และ CKD เป็น <140/90 mmHg (3) ไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่ม ß-blocker เป็นยาตัวแรกในผู้ป่วยที่ไม่มี compelling indication อีกต่อไป

Continue reading “มีอะไรใหม่ใน JNC 8”

การรักษาภาวะ Hypertensive urgency

hypertension

Hypertensive urgency หมายถึง ภาวะที่ระดับความดันโลหิตสูง แต่ยังไม่พบผลเสียต่ออวัยวะสําคัญ เช่น สมอง หลอดเลือด หัวใจ ไต ตา โดยทั่วไปถือเอาระดับความดันโลหิตสูงกว่า 180/120 mmHg  เป็นเกณฑ์ ภาวะนี้ไม่ค่อยเป็นที่การศึกษามากนัก อาจเพราะเป็นภาวะที่ไม่ค่อยมีอันตรายรุนแรงเหมือนกับ hypertensive emergency ที่พบว่ามี target organ damage ร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยในกลุ่มนี้พบได้บ่อยกว่า การรักษาสามารถใช้ยาลดความดันชนิดกินได้ โดยค่อยๆลดความดันโลหิตลงจนถึงเป้าหมาย (mean arterial pressure ลดลง 25%) ภายใน 24-48 ชม.ในเวชปฏิบัติมีคำถามว่า ควรเลือกใช้ยาชนิดใด, ควรรอดูอาการนานเท่าไร และต้องรับไว้ในโรงพยาบาลหรือไม่

Continue reading “การรักษาภาวะ Hypertensive urgency”