รวบรวมบทวิเคราะห์ “การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ของ TDRI

TDRI
การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับ “สิทธิ 30 บาท ตายมากกว่าสิทธิข้าราชการ จริงหรือ?”

Continue reading “รวบรวมบทวิเคราะห์ “การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ของ TDRI”

Advertisements

การบวมจากยา calcium channel blockers (CCB Related Peripheral Edema)

hypertension-mythsยาในกลุ่ม calcium channel blockers (CCB) เป็นยาที่ใช้บ่อยในการรักษาความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะ amlodipine เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดความดันได้ดี อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงที่สำคัญของยาในกลุ่มนี้ คือ อาการบวม ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อย  Continue reading “การบวมจากยา calcium channel blockers (CCB Related Peripheral Edema)”

Bell’s palsy : ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษา

bells-palsy

โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s palsy) ใช้เรียกอาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีกอย่างเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยมีอาการเปลือกตาตกลง ปิดตาไม่สนิท รอยย่นข้างจมูก (nasolabial fold) หายไป มุมปากตก มีอาการชาลิ้น หูอื้อร่วมด้วย โดยมีลักษณะแบบ lower motor neuron

Continue reading “Bell’s palsy : ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษา”

ยา fondaparinux เกิดเลือดออกน้อยกว่า และลดอัตราการเสียชีวิตได้ดีกว่ายา enoxaparin ในการรักษาผู้ป่วย NSTEMI

fondaparinux

ผลลัพธ์จากการศึกษา OASIS-5 study พบว่าการรักษาผู้ป่วย non–ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) ด้วยยา fondaparinux (ออกฤทธิ์เป็น factor Xa inhibitor) มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่า (noninferior) ยา enoxaparin ในการลดการเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันซ้ำ นอกจากนั้น fondaparinux ยังลดการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงในโรงพยาบาล ทำให้สามารถลดอัตราการเสียฃีวิตในระยะสั้นและระยะยาวได้

Continue reading “ยา fondaparinux เกิดเลือดออกน้อยกว่า และลดอัตราการเสียชีวิตได้ดีกว่ายา enoxaparin ในการรักษาผู้ป่วย NSTEMI”

การให้ Clopidogrel ร่วมกับ Aspirin ในภาวะ Acute Minor Stroke หรือ Transient Ischemic Attack

stroke

การเกิดเส้นเลือดสมองอุดตัน (stroke) พบได้ค่อนข้างบ่อยหลังจากการเกิด transient ischemic attack (TIA) หรือ minor ischemic stroke การให้  clopidogrel ร่วมกับ aspirin สามารถลดการเกิด stroke ที่เกิดตามมาทีหลังได้ดีกว่าการให้  aspirin เพียงอย่างเดียว

Continue reading “การให้ Clopidogrel ร่วมกับ Aspirin ในภาวะ Acute Minor Stroke หรือ Transient Ischemic Attack”

มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการรักษาภาวะ septic shock

sepsis

Early goal-directed therapy (EGDT) เป็นมาตรฐานในการรักษาภาวะ severe sepsis และ septic shock ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การศึกษาในระยะหลังก็ให้ข้อมูลใหม่ๆที่สามารถนำไปปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (1) การรักษาตาม early goal-directed therapy และการใส่สาย central venous catheter อาจจะไม่มีประโยชน์มากอย่างที่คิด (2) ไม่จำเป็นต้องให้เลือดเพื่อให้ระดับความเข้มข้นเลือดอยู่ในระดับที่สูง (3) ประโยชน์ของสเตียรอยด์ในผู้ป่วย septic shock ยังก้ำกึ่ง

Continue reading “มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการรักษาภาวะ septic shock”

ข้อจำกัดในการให้ยา streptokinase ที่รพ.วารินชำราบ

heart

โรคกล้ามเนื้อห้วใจขาดเลือดเป็นปัญหาสําคัญและเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูงที่สุดของประเทศไทย การรักษาที่สําคัญ และสามารถลดอตราตายได้ชัดเจน คือการทําให้เส้นเลือดหัวใจที่ตีบสามารถมีเลือดไหลเวียนได้ในเวลาสั้นที่สุด ซึ่งอาจทำได้โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic agents) ซึ่งยาที่ใช้คือยา streptokinase หรือการทําบัลลูนขยายหลอดเลือด (Primary PCI) การเลือกวิธีใดนั้นคงต้องพิจารณาจากภูมิศาสตร์และข้อมูลทางวิชาการเป็นสำคัญ

Continue reading “ข้อจำกัดในการให้ยา streptokinase ที่รพ.วารินชำราบ”