รวบรวมบทวิเคราะห์ “การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ของ TDRI

TDRI
การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับ “สิทธิ 30 บาท ตายมากกว่าสิทธิข้าราชการ จริงหรือ?”

ตัวผมเองด้อยภูมิปัญญาเกินกว่าที่จะวิพากษ์งานชิ้นนี้ได้ แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้ ผู้สนใจสามารถศึกษางานวิจัยและบทวิเคราะห์ต่างๆ และตัดสินด้วยวิจารณญาณของตัวท่านเอง

รายงานฉบับบสมบูรณ์ การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ 
http://tdri.or.th/research/just_health/

คำชี้แจงผลการศึกษาของทีดีอาร์ไอเรื่องความเหลื่อมล้ำในระบบการรักษาพยาบาล โดย ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร
http://tdri.or.th/tdri-insight/just_health_tirnud/

บทสัมภาษณ์ “ดร.นพ.อภิวัฒน์ และ ดร.อานนท์” ข้อเสนอแนะ และความเห็น ต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสำนักข่าว Health Focus
แหล่งข้อมูล : http://www.hfocus.org/content/2015/06/10279

รายการตอบโจทย์ TPBS
ผู้ร่วมรายการ : ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ผอ.สำนักนโยบายและแผน สปสช.และ พ.อ. นพ.สุรจิต สุนทรธรรม ผู้เชียวชาญพิเศษ สปสช. เผยแพร่เมื่อ 25-26 มิ.ย. 2015

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

รายการคิดยกกำลังสอง TPBS
ผู้ร่วมรายการ : ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI เผยแพร่เมื่อ 29 มิ.ย. 2015


รายการ คมชัดลึก
ผู้ร่วมรายการ : ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้วิจัย โครงการศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธ­รรมทางสุขภาพ, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร และ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ค. 2015

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s