อะไรคือวิธีให้การประชุมมีประสิทธิภาพ

seminar

  1. คนที่เข้าประชุมต้องมีบทบาทในที่ประชุม ใครที่เข้าประชุมแล้วนั่งเฉยๆ ไม่ควรเสียเวลามาประชุมครับ เพราะตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์ และที่ประชุมก็ไม่ได้ประโยชน์จากตัวคนเหล่านั้น
  2. เวลาเข้าประชุม อย่ามามือเปล่า ทำการบ้านมาด้วย เพื่อมี Contribution กับการประชุม
  3. ประธานที่ประชุมต้องรู้จักบริหารเวลา ควบคุมการประชุมให้สั้น กระชับ แล้วหาข้อสรุปของการประชุม ประธานที่เก่งต้องรู้จักจับประเด็น ไม่ปล่อยให้ผู้คนพูดวนเวียน เหมือนเครื่องบินที่บินวนแต่ลงจอดไมได้ รู้จักบริหารจัดการกับความเห็นที่แตกต่างกัน กล้าตัดบทเวลามีการถกเถืยงที่เยิ่นเย้อ
  4. ทักษะในการฟังคือเรื่องสำคัญที่คนบางคนขาดไป
  5. การประชุมต้องไม่เกินสองชั่วโมง เพราะถ้าเกิน เท่ากับคุณกำลัง Recycle ปัญหา ถ้าเกินสองชั่วโมง ต้องเลิกประชุม แล้วต่างคนต่างไปทำการบ้านมาใหม่ แล้วค่อยมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
  6. โลกเจริญด้วยการทำงาน ไม่ใช่การประชุม

Credit : แกะดำทำธุรกิจ blacksheep

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s